6 października

Ulga Termomodernizacyjna Fotowoltaika 2021

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną fotowoltaiki w 2021 dla nowego domu, na budynku gospodarczym oraz na gruncie.

Ulga Termomodernizacyjna a Panele Fotowoltaiczne

Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne nie należy do tanich, warto jednak mieć świadomość z korzyści, jakie można mieć w przypadku posiadania własnego prądu i uniezależnienia się od prądy z elektrowni. Co więcej, na zakup i montaż paneli PV możemy uzyskać szereg dopłat i możliwości dofinansowania, dzięki czemu zakup w rzeczywistości jest dużo tańszy niż pierwotnie się wydaje. Jednym z rozwiązań stworzonych po to, by zachęcać społeczeństwo do inwestowania w fotowoltaikę, jest ulga termomodernizacyjna.

Korzyści z instalacji fotowoltaicznych są ogromne. Przede wszystkim, można mieć dzięki nim własny prąd, dzięki czemu znacznie obniżymy rachunki za energię elektryczną. Dobrze dobrane i sprawne instalacje pozwalają nawet na całkowite uniezależnienie się od dostaw prądu z elektrowni. Nie bez znaczenia jest również fakt, że instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii są wyjątkowo ekologiczne.

Fotowoltaika jest więc formą dbania o czystość powietrza i o środowisko zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń. Jeśli chcemy zainwestować w instalacje fotowoltaiczne, warto zapoznać się z możliwościami uzyskania dofinansowania. W tej kwestii sporą ofertę dla inwestorów mają przede wszystkim Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zarządy województw. Sprawdzoną i powszechnie wykorzystywaną formą jest również ulga termomodernizacyjna, z której można skorzystać przy wypełnianiu corocznego zeznania podatkowego.

Inwestorzy, którzy ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mogą ująć je z rocznym zeznaniu podatkowym i dzięki temu zmniejszyć znacznie kwotę opodatkowania. Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi wykazać (a więc de facto mieć na to rachunki), że w minionym roku podatkowym poniósł wydatki na: ulepszenie wpływające na zmniejszenie zużycia energii w budynku, zmianę źródeł energii na odnawialne w części lub w całości czy ulepszenie powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania pomieszczeń czy wody użytkowej. Inwestycja w panele fotowoltaiczne w stu procentach wpisuje się w te założenia, można więc wydatki związane z zakupem i montażem odliczyć sobie od dochodu.

Ulga Termomodernizacyjna Fotowoltaika PIT

Jeśli chcemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, warto wnikliwie zapoznać się z zasadami korzystania z niej. Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego. Mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki, jakie ponieśli w minionym roku podatkowym na urządzenia i usługi związane z wykonaniem przedsięwzięcia modernizacyjnego w budynku.

Całość inwestycji musi zostać zrealizowana w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym zostały poniesione pierwsze koszty. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż 53 000 złotych w odniesieniu do wszelkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jest to kwota przysługująca na jednego podatnika. Jeśli więc właścicielem budynku jest na przykład małżeństwo, każde z małżonków może sobie odliczyć do 53 tysięcy złotych poniesionych wydatków.

Ulga Termomodernizacyjna Fotowoltaika Nowy Dom

Możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym kosztów ponoszonych na fotowoltaikę i inne wydatki związane z termomodernizacją to doskonała wiadomość dla każdego podatnika. Wydatki te zwykle są dosyć wysokie, a więc możliwości ich odpisania pozwalają sporo zaoszczędzić na podatku. Warto jednak mieć świadomość, że ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie właścicielom tych budynków, które są już wybudowane, a ich budowa została formalnie zakończona.

Nie ma więc możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli nasz budynek jest dopiero w budowie. Nawet wtedy, jeśli faktycznie ponieśliśmy wydatki związane z inwestowaniem w termomodernizację, fotowoltaikę czy inne odnawialne źródła energii.

Ulga Termomodernizacyjna Fotowoltaika Na Budynku Gospodarczym

Instalacje fotowoltaiczne nie zawsze da się zamontować na dachu głównego obiektu wchodzącego w skład domu jednorodzinnego. Można je natomiast zamontować na garażu czy budynku gospodarczym. W przypadku takiej inwestycji również można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, oczywiście pod warunkiem, że instalacja służy wyłącznie mieszkańcom domu jednorodzinnego, a nie jest wykorzystywana do innych celów. Z ulgi nie mogą więc skorzystać na przykład rolnicy, którzy zakładają instalacje na oborach czy stodołach w celu zaopatrzenia budynków gospodarskich w prąd. Dla nich przeznaczone są inne, równie korzystne dofinansowania z innych źródeł.

Ulga Termomodernizacyjna Fotowoltaika Na Gruncie

Instalacje fotowoltaiczne, choć kojarzą się przede wszystkim z umiejscowieniem na dachach budynków, czasem są stawiane także na gruncie znajdującym się w pobliżu budynku. Dotyczy to w szczególności tych sytuacji, w których nie da się z różnych przyczyn zamontować zestawu na dachu lub gdy instalacja postawiona na gruncie będzie zdecydowanie bardziej wydajna. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać także inwestorzy, którzy instalują fotowoltaikę na gruncie. Warunkiem jest jednak, by instalacja służyła do zasilania domu jednorodzinnego, a nie do innych budynków gospodarczych.

Ulga Termomodernizacyjna Fotowoltaika Jak Obliczyć?

Obliczanie ulgi termomodernizacyjnej nie jest wyjątkowo skomplikowane. Wszystkie wydatki, jakie poniesione zostały na inwestycje w termomodernizację, odejmuje się od podstawy obliczenia podatku. Za datę poniesienia wydatku uznaje się datę sprzedaży, znajdującą się na fakturze VAT. Warto o tym pamiętać szczególnie wtedy, gdy zajmujemy się wydatkami poniesionymi na przełomie lat. Może się również zdarzyć, że kwota ulgi nie będzie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika. Nie oznacza to jednak, że ulgę można odliczyć wyłącznie do wysokości dochodów. Możliwe jest odliczanie w kolejnych latach. Nie można jednak robić tego dłużej niż przez 6 lat od końca tego roku, w którym dokonano pierwszego odliczenia.

Ulga Termomodernizacyjna Fotowoltaika Podatek Liniowy

Zasady działania ulgi termomodernizacyjnej zostały tak skonstruowane, aby jak najwięcej podatników miało możliwość skorzystania z niej. Jest więc ona przeznaczona zarówno dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu oraz skali podatkowej, jak i tych, którzy rozliczają się podatkiem liniowym. Samo rozliczenie ulgi w zeznaniu podatkowym trwa dosłownie kilka chwil. Wystarczy wpisać konkretne kwoty w odpowiednie rubryczki. Musimy również pamiętać, aby dysponować dokumentami potwierdzającymi wszystkie nasze wydatki. Jeśli zainwestowaliśmy pieniądze w instalację fotowoltaiczną, ale z różnych względów nie mamy na to faktury, odliczenie ulgi termomodernizacyjnej nie jest możliwe.

Ulga nie łączy się z dofinansowaniami

Jeśli chcemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musimy mieć również świadomość, że nie można odpisać sobie od dochodu tych wydatków, których faktycznie nie ponieśliśmy, a więc takich, do których otrzymaliśmy dofinansowanie. Nie odliczymy więc sobie fotowoltaiki od podatku w sytuacji, gdy została ona sfinansowana ze środków unijnych lub rządowych. De facto nie ponieśliśmy bowiem wtedy żadnego wydatku. Wyjątkiem jest jedynie program „Czyste Powietrze”, którego nie liczy się jako dochód podatnika.

Ale i w tym przypadku podatnik może odpisać sobie wyłącznie te wydatki, które sam poniósł, a nie całkowity koszt inwestycji, który w dużej części mógł zostać sfinansowany ze środków nie należących do inwestora.