5 października

Fotowoltaika Dofinansowanie 2021

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 i gdzie złożyć wniosek, dotacje unijne, dofinansowanie dla firm i osób fizycznych.

Fotowoltaika Dofinansowanie – skąd pieniądze na instalacje?

Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wśród wszystkich instalacji najbardziej popularne są panele fotowoltaiczne, które z powodzeniem są montowane zarówno na budynkach mieszkalnych, jak na obiektach przemysłowych, użytkowych czy rolniczych. Rośnie również możliwość uzyskania dofinansowania czy innych form wsparcia finansowego na montaż tego rodzaju instalacji.

Instalacja paneli fotowoltaicznych to spory wydatek, który rośnie proporcjonalnie do mocy paneli, jaką chcemy zamontować. Na szczęście, zarówno instytucje krajowe, jak i unijne oferują szereg ciekawych możliwości, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na inwestycję. Ma to być dla inwestorów zachęta do kupowania instalacji, a co za tym idzie – do zwiększania udziału procentowego odnawialnych źródeł energii we wszystkich rodzajach energii, jaka jest użytkowana przez społeczeństwo.

Jeśli interesuje nas cena fotowoltaiki, koszt założenia instalacji jest uzależniony przede wszystkim od jej mocy. Ceny instalacji o mocy 1 kW zaczynają się w okolicach 7-8 tysięcy złotych, natomiast instalacje 10 kW to już koszt nawet powyżej 40 tysięcy. Są to więc dosyć poważne inwestycje, na które nie zawsze można sobie pozwolić, wykładając pieniądze z własnej kieszeni.

Panele Fotowoltaiczne Dofinansowanie

Programy pomocowe oferujące dofinansowanie do fotowoltaiki działają bardzo sprawnie i cieszą się ogromną popularnością inwestorów. Pozwalają bowiem na sfinansowanie znacznej części instalacji, co sprawia, że zwraca się ona dużo szybciej niż gdybyśmy mieli wyłożyć całą kwotę z własnej kieszeni. Wybór form dofinansowania jest dosyć spory, dlatego warto zapoznać się zarówno z ich zasadami, a także z tym, czy w ogóle możemy zostać beneficjentami. Dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z oferty firm, które zajmują się montażem instalacji. W ich ofercie można również znaleźć doradztwo w zakresie pozyskiwania środków, dzięki czemu można kompletować dokumenty pod fachowym okiem specjalistów.

Fotowoltaika Dotacje Unijne

Programy dofinansowań do fotowoltaiki możemy znaleźć w wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które rozdysponowują przede wszystkim środki pochodzące z funduszy unijnych, szczególnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowania oferują również urzędy niektórych miast. Przykładowo mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji na fotowoltaikę  do 30 procent wartości inwestycji. Dla dużych miast zachęcanie mieszkańców do inwestowania w odnawialne źródła energii jest niezwykle istotne ze względu na jakość powietrza, która w niektórych regionach pozostawia wiele do życzenia.

Im więcej będzie w mieście instalacji OZE, tym większa szansa na poprawę jakości powietrza. Wśród programów unijnych, które obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem, warto natomiast wymienić programy „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”. Programy są mocno rozciągnięte w czasie i mają długie terminy składania wniosków. Jeśli więc interesuje nas dofinansowanie do fotowoltaiki 2021, z pewnością będziemy mogli skorzystać ze wszystkich programów, które z powodzeniem były realizowane w latach ubiegłych.

Fotowoltaika Dotacje Dla Osób Fizycznych

Programy realizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska to jedna z form uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne. Poza programami oferującymi bezzwrotne wsparcie oraz zwrotną pomoc dla prywatnych inwestorów, ciekawą ofertę możemy również znaleźć w wielu bankach. Wiele banków posiada w swojej ofercie ciekawe, ekologiczne rozwiązania skierowane dla klientów indywidualnych, którzy nie korzystają z żadnych form pomocy czy dotacji państwowych lub unijnych.

Najczęściej są to kredyty na instalacje fotowoltaiczne rozłożone w czasie na 10 lat. W tym czasie kredytobiorcy spłacają raty w takiej wysokości, która jest porównywalna do zysków generowanych przez panele. Instalacja spłaca się więc sama, a po zakończeniu spłaty mamy czystą, darmową energię.

Z oferty banków chętnie korzystają inwestorzy, dla których dotacje są zbyt skomplikowane i wymagają spełnienia zbyt dużych formalności. Co więcej, kredyt na instalację w banku często można dostać dużo szybciej i łatwiej niż w sytuacji, gdy ubiegamy się o dotację. Jeśli jednak mamy cierpliwość i jesteśmy w stanie nieco poczekać na załatwienie wszelkich formalności, warto przyjrzeć się chociażby tym najpopularniejszym programom realizowanym ze środków unijnych.

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” to działanie realizowane od 2019 roku. Budżet, jaki jest przeznaczony na lata 2019-2024 to aż 1 mld złotych. Docelowo z programu skorzysta więc 200 tysięcy rodzin. Program zakłada bezzwrotną dotację w wysokości 5 000 złotych dla każdej postawionej instalacji, której moc wynosi od 2 do 10 kW. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które posiadają kompleksową umowę regulującą przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

Dofinansowanie nie jest przeznaczone dla firm. Wnioski o dofinansowanie można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 3 sposoby: osobiście, listownie bądź elektronicznie za pomocą dosyć wygodnego w obsłudze panelu. Zanim złożymy wniosek, warto zapoznać się ze szczegółowymi warunkami programu, a także z koniecznymi załącznikami, które trzeba załączyć do każdego złożonego wniosku. Dla inwestorów, którzy są zainteresowani założeniem dużej instalacji o mocy powyżej 10 kW bądź też wysokość dofinansowania nie jest dla nich satysfakcjonująca, przeznaczone są inne programy, jak chociażby „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze”

To program, który pod względem korzyści finansowych i wysokości dofinansowania znacznie przewyższa „Mój Prąd”. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej, a także zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii, które emitują sporo szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery. Dofinansowanie przyznawane jest w formie pożyczki na maksymalnie 15 lat. Minimalny koszt kwalifikowany to 7 000 zł, a maksymalny 53 000 złotych. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania zamiast pożyczki, jest to jednak uzależnione między innymi od dochodów na osobę w gospodarstwie domowym.

Program jest przewidziany na lata 2018-2029. Wnioski można składać przez cały okres realizowania programu. Finansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie – fotowoltaika dla osób prywatnych

Wnioski o dofinansowania w ramach najpopularniejszych programów pomocowych składa się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza tymi ogólnopolskimi programami, każde województwo ma również własne programy, które różnią się w zależności od regionu i możliwości finansowych, a także pod względem warunków, na jakich można uzyskać dofinansowanie, dotację, bezzwrotną lub zwrotną pożyczkę. Jeśli interesuje nas fotowoltaika jak uzyskać dofinansowanie, warto więc zapoznać się z tym, co można znaleźć w ofercie różnych instytucji działających na terenie województwa, w którym mieszkamy.

Zwracajmy również uwagę na to, czy dofinansowanie jest przeznaczone na inwestycje, które już są planowane, czy na te, które zostały już zrealizowane i koszty poniesione. W wielu przypadkach inwestorzy muszą najpierw opłacić całość inwestycji, a dopiero później mogą się ubiegać o zwrot części poniesionych wydatków.

Fotowoltaika Dofinansowanie Dla Firm

Popularne programy „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze” skierowane są do prywatnych inwestorów. Tymczasem instalacje fotowoltaiczne i inne systemy wykorzystujące OZE są również popularne wśród właścicieli firm czy osób administrujących różnymi instalacjami. Powstały więc programy, z których mogą skorzystać także klienci biznesowi czy instytucjonalni. Mogą dzięki temu sfinansować zakup i montaż instalacji bez nadmiernego obciążania środków własnych.

Fotowoltaika – jakie dofinansowanie dla firm?

Wśród programów przeznaczonych dla firm dużą popularnością cieszy się program „Energia Plus”, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie inwestycji. Z dofinansowania w ramach programu „energia Plus” mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Warunkiem otrzymania dotacji jest spełnienie kilku warunków.

Przede wszystkim, w roku poprzedzającym złożenie wniosku przeciętne zużycie energii końcowej musi wynosić co najmniej jeden gigawat na rok. Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca musi przeprowadzić audyt energetyczny, a planowana oszczędność energii po zamontowaniu instalacji będzie wynosiła co najmniej 5 procent. Wnioski można składać do końca 2020 roku, umowy podpisywane będą do 2023 roku.

Cały program ma funkcjonować do 2025 roku. Niewykluczone, że po jego zamknięciu pojawi się podobne rozwiązanie. Nic bowiem nie wskazuje na to, że zainteresowanie przedsiębiorców miałoby się w przyszłości osłabić.

POLSEFF2 – fotowoltaika dla firm

Przedsiębiorcy zainteresowani instalacjami fotowoltaicznymi z finansowym wsparciem mogą również skorzystać z drugiej edycji Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce. Program ma już ograniczenia, jeśli chodzi o beneficjentów. Jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają maksymalnie 250 osób i mają roczny dochód na poziomie poniżej 50 milionów euro.

POLSEFF 2 jest w rzeczywistości linią kredytową o wysokości 200 milionów euro, która jest rozdysponowana pomiędzy banki, które biorą udział w programie. To one przyjmują i rozpatrują wnioski, a następnie zajmują się udzielaniem finansowania. Kredyty są udzielane na podniesienie efektywności energetycznej firm. Są korzystnie oprocentowane, nie są więc problemem w spłacie, szczególnie, że instalacje zarabiają same na siebie. Dodatkowo, po zakończeniu inwestycji przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 10 procent jej wartości. Po takie dofinansowanie należy zgłosić się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak widać, możliwości dofinansowania, jeśli chodzi o zakładanie instalacji fotowoltaicznych jest całkiem sporo zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm. Wszystkie programy pomocowe cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Nawet, gdy jedne wygasają, pojawiają się kolejne rozwiązania. Wiele programów ma również swoje kolejne edycje. Można więc mieć pewność, że zarówno obecnie, jak i w bliskiej przyszłości, będziemy mieć sporo do wyboru, jeśli chodzi o dofinansowania do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Choć na pierwszy rzut oka koszty inwestycji w panele fotowoltaiczne mogą się inwestorom wydawać spore i nieco odstraszające, w rzeczywistości wyniosą dużo mniej, jeśli weźmiemy pod uwagę dofinansowanie. Warto pamiętać, że pomoc finansowa nie jest jedynym zyskiem z inwestycji. Montaż paneli fotowoltaicznych pozwala na uniezależnienie się od dostaw prądu lub znaczne obniżenie comiesięcznych opłat za energię elektryczną. Po latach, w których instalacja będzie spłacana, nadchodzą też takie, w których mamy całkowicie darmową energię. Jeśli weźmiemy do tego pod uwagę korzyści dla środowiska i dla przyszłych pokoleń, inwestycja w fotowoltaikę jest rozwiązaniem, które opłaca się praktycznie zawsze.